Hội đồng quản lý Quỹ

Nhân sự

PGS.TS. Nguyễn Thị Xuyên

PGS.TS. Nguyễn Thị Xuyên

Chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam, Chủ tịch Quỹ
GS.TS. Nguyễn Bá Đức

GS.TS. Nguyễn Bá Đức

Phó Chủ tịch Hội Ung thư Việt Nam, Nguyên Giám đốc Bệnh viện K, Phó Chủ tịch Quỹ.
PGS.TS. Bùi Diệu

PGS.TS. Bùi Diệu

Chủ tịch Hội Ung thư Việt Nam, Nguyên Giám đốc Bệnh viện K, Phó Chủ tịch Quỹ.
GS.TS. Trần Văn Thuấn

GS.TS. Trần Văn Thuấn

Thứ trưởng Bộ Y tế, Phó Chủ tịch Quỹ.
BSCKII. Lê Hoàng Minh

BSCKII. Lê Hoàng Minh

Nguyên Giám đốc Bệnh viện Ung bướu TP HCM, Giám đốc Chi nhánh Quỹ tại TP Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Quỹ.
GS.TS. Mai Trọng Khoa

GS.TS. Mai Trọng Khoa

Nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, Nguyên Giám đốc Trung tâm Y học hạt nhân & Ung bướu – Bệnh viện Bạch Mai, Phó Chủ tịch Quỹ.
Ông Ngô Chí Dũng

Ông Ngô Chí Dũng

Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Dược phẩm ECO, Phó Chủ tịch Quỹ.
GS.TS. Lê Văn Quảng

GS.TS. Lê Văn Quảng

Giám đốc Bệnh viện K, Phó Chủ tịch Quỹ.
PGS TS. Trần Quý Tường

PGS TS. Trần Quý Tường

Nguyên Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, Bộ Y tế, Ủy viên Hội đồng Quản lý Quỹ.
PGS.TS. Nguyễn Tuấn Hưng

PGS.TS. Nguyễn Tuấn Hưng

Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Y tế, Ủy viên Hội đồng Quản lý Quỹ.
PGS.TS.BS. Nguyễn Tiến Quang

PGS.TS.BS. Nguyễn Tiến Quang

Phó Giám Đốc Bệnh viện Hữu Nghị, Ủy viên Hội đồng Quản lý Quỹ.
GS.TS. Phạm Như Hiệp

GS.TS. Phạm Như Hiệp

Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế, Ủy viên Hội đồng Quản lý Quỹ.
TS.BS Phạm Xuân Dũng

TS.BS Phạm Xuân Dũng

Nguyên Giám đốc Bệnh viện Ung bướu TP.HCM, Ủy viên Hội đồng Quản lý Quỹ, Phó Giám đốc Chi nhánh Quỹ tại TP Hồ Chí Minh.
PGS.TS. Nguyễn Huy Ngọc

PGS.TS. Nguyễn Huy Ngọc

Giám đốc Sở Y tế tỉnh Phú Thọ, Ủy viên Hội đồng Quản lý Quỹ.
BS. Đặng Thế Căn

BS. Đặng Thế Căn

Nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện K, Ủy viên Hội động Quản lý Quỹ.
TS. Lê Hoàng Anh

TS. Lê Hoàng Anh

Giám đốc Công ty Ever Pharma Việt Nam, Ủy viên Hội đồng Quản lý Quỹ.
PGS.TS. Trần Thanh Hương

PGS.TS. Trần Thanh Hương

Phó Viện Trưởng Viện Ung thư Quốc gia, Chánh Văn phòng Hội Đồng Y Khoa Quốc Gia, Trưởng Bộ môn Y đức - Y xã hội học – Trường Đại học Y Hà Nội, Ủy viên Hội đồng Quản lý Quỹ, Giám đốc Quỹ.
ThS. Nguyễn Thị Hoài Nga

ThS. Nguyễn Thị Hoài Nga

Nguyên Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến Bệnh viện K, Ủy viên Hội đồng Quản lý Quỹ, Phó Giám đốc Quỹ.
ThS. Nguyễn Bá Tĩnh

ThS. Nguyễn Bá Tĩnh

Trưởng phòng Công tác xã hội, Bệnh viện K, Ủy viên Hội đồng Quản lý Quỹ, Phó Giám đốc Quỹ.
ThS. Đinh Việt Chung

ThS. Đinh Việt Chung

Ủy viên Hội đồng Quản lý Quỹ