Chi nhánh tại Cần Thơ

Chi nhánh tại Cần Thơ

TS.BS Võ Văn Kha

TS.BS Võ Văn Kha

Phó giám đốc Bệnh viện UB Cần Thơ, Giám đốc Quỹ Chi nhánh Cần Thơ