Chi nhánh tại Huế

Chi nhánh tại Huế

GS.TS Phạm Như Hiệp

GS.TS Phạm Như Hiệp

Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế, Ủy viên Hội đồng quản lý Quỹ
Bác sĩ Hoàng Trọng Thông

Bác sĩ Hoàng Trọng Thông

Phó Giám đốc Chi nhánh Quỹ tại Huế.