Chi nhánh tại Huế

Chi nhánh tại Huế

GS.TS Phạm Như Hiệp

GS.TS Phạm Như Hiệp

Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế, Ủy viên Hội đồng quản lý Quỹ