Chi nhánh tại Phú Thọ

Chi nhánh tại Phú Thọ

TS. Nguyễn Huy Ngọc

TS. Nguyễn Huy Ngọc

Giám đốc Sở Y tế tỉnh Phú Thọ, Ủy viên Hội đồng quản lý Quỹ
BS.CKII Hoàng Xuân Đoài

BS.CKII Hoàng Xuân Đoài

Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, Giám đốc Chi nhánh Phú Thọ
Ths.Bs. Nguyễn Văn Thư

Ths.Bs. Nguyễn Văn Thư

Giám đốc Trung ương bướu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, Phó giám đốc Chi nhánh Phú Thọ