Chương trình hỗ trợ bệnh nhân ung thư sử dụng thuốc Keytruda

Chương trình hỗ trợ bệnh nhân ung thư sử dụng thuốc Keytruda

Chương trình hỗ trợ bệnh nhân ung thư sử dụng thuốc Keytruda

Từ 01/04/2020 đến 31/12/2022, công dân Việt Nam được chẩn đoán bệnh theo một trong những chỉ định dùng thuốc Keytruda được Bộ Y tế phê duyệt sẽ đủ điều kiện tham gia chương trình hỗ trợ miễn phí 01 chu kỳ thuốc.

  • Chia sẻ:

Từ 01/04/2020 đến 31/12/2022, công dân Việt Nam được chẩn đoán bệnh theo một trong những chỉ định dùng thuốc Keytruda được Bộ Y tế phê duyệt sẽ đủ điều kiện tham gia chương trình hỗ trợ miễn phí 01 chu kỳ thuốc.

 Theo Quyết định số 779/QĐ-BYT, ngày 04/03/20 và Quyết định số 2084/QĐ - BYT ngày 03/05/2021 do Bộ Y tế phê duyệt, quỹ Ngày mai tươi sáng, công ty Phytopharma, nhà tài trợ MSD cùng 23 bệnh viện điều trị ung thư trên toàn quốc đã phối hợp triển khai chương trình hỗ trợ bệnh nhân ung thư sử dụng thuốc Keytruda.

23 bệnh viện phối hợp triển khai chương trình hỗ trợ bệnh nhân ung thư sử dụng thuốc Keytruda

Theo đó, từ 01/04/2020 đến 31/12/2022, bệnh nhân là công dân Việt Nam được chẩn đoán bệnh theo một trong những chỉ định dùng thuốc Keytruda được Bộ Y tế phê duyệt sẽ đủ điều kiện tham gia hỗ trợ miễn phí 01 chu kỳ thuốc. Bệnh nhân sẽ được miễn phí ngay một chu kỳ thuốc sau khi đã  chi trả cho một chu kỳ thuốc trước đó. Và liên tục như thế, phương thức miễn phí luân phiên này sẽ được áp dụng tối đa là 35 liệu trình điều trị bao gồm cả liệu trình miễn phí hoặc đến hết ngày 31/12/2023.

Các bệnh được chuẩn đoán và chỉ định dùng thuốc Keytruda được Bộ Y tế phê duyệt

Đối với bệnh nhân đăng ký mới, khi đã điều trị ít nhất 01 chu kỳ thuốc Keytruda trước khi tham gia chương trình, bệnh nhân sẽ được nhận miễn phí 01 chu kỳ ngay sau khi đăng ký. Nếu Bệnh nhân đã tự chi trả ở chu kì trước đó trong Chương trình đã tham gia, khi chuyển sang Chương trình mới, bệnh nhân sẽ được nhận ngay 01 chu kì miễn phí. Trường hợp bệnh nhân đã nhận miễn phí ở chu kì trước đó, khi chuyển sang Chương trình mới, bệnh nhân sẽ tự chi trả 1 chu kì đó rồi nhận thuốc miễn phí ở chu kì tiếp theo.

Với nguồn thuốc Keytruda chuẩn được bảo trợ bởi nhà sản xuất cũng như sự đồng hành chung tay của hệ thống bệnh viện hàng đầu dưới sự quản lý của Bộ Y tế, đây thực sự là một chương trình giúp ích rất nhiều cho bệnh nhân, góp phần giảm bớt gánh nặng chi phí điều trị, tăng cường tiếp cận và cải thiện kết quả điều trị.