QUỸ HỖ TRỢ BỆNH NHÂN UNG THƯ - NGÀY MAI TƯƠI SÁNG

Supportive Fund for Cancer Patients - Bright Future

Cơ cấu tổ chức

1. Hội đồng quản lý Quỹ gồm:

- TS. Nguyễn Quốc Triệu – Trưởng ban chăm sóc và bảo vệ sức khỏe Trung ương, Chủ tịch danh dự Quỹ.
- PGS.TS. Nguyễn Thị Xuyên – Chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam, Chủ tịch Quỹ.
- GS.TS. Nguyễn Bá Đức – Phó Chủ tịch Hội Ung thư Việt Nam, Phó Chủ tịch Quỹ.
- PGS.TS. Bùi Diệu – Phó Chủ tịch thường trực Quỹ.
- BSCKII. Lê Hoàng Minh – Phó Chủ tịch Quỹ, Giám đốc Chi nhánh Quỹ tại thành phố Hồ Chí Minh.
- GS.TS. Trần Văn Thuấn – Giám đốc Bệnh viện K, Viện trưởng Viện Ung thư Quốc Gia, Phó Chủ tịch Quỹ.
- GS.TS.Mai Trọng Khoa – Phó Chủ tịch Quỹ.
- Ông Ngô Chí Dũng – Tổng giám đốc Công ty dược phẩm ECO, Phó Chủ tịch Quỹ.
- TS. Lê Hoàng Anh - Giám đốc EBEWE Pharma VN, Ủy viên Hội đồng Quản lý Quỹ
- PGS.TS Lê Văn Quảng -  Phó Giám đốc Bệnh viện K, Ủy viên Hội đồng Quản lý Quỹ.
PGS.TS. Trần Thanh Hương – Giám đốc Quỹ, Phó Trưởng bộ môn Y đức – Y xã hội học, Trường Đại học Y Hà Nội, Ủy viên Hội đồng Quản lý Quỹ, 
- TS. Trần Quý Tường – Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin – Bộ Y tế, Ủy viên Hội đồng Quản lý Quỹ.
- PGS.TS Nguyễn Tuấn Hưng – Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ Y tế, Ủy viên Hội đồng Quản lý Quỹ.
- TS.BS Nguyễn Tiến Quang – Phó Giám đốc Bệnh viện K, Trưởng Ban thẩm định, Ủy viên Hội đồng Quản lý Quỹ.
- BS. Đặng Thế Căn - Ủy viên Hội động Quản lý Quỹ
- GS.TS Phạm Như Hiệp - Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế, Ủy viên Hội đồng Quản lý Quỹ.
- ThS Nguyễn Đình Anh - Vụ trưởng Vụ Truyền thông và Thi đua khen thưởng Bộ Y tế, Ủy viên Hội đồng Quản lý Quỹ
- TS. Nguyễn Huy Ngọc – Giám đốc Sở Y tế tỉnh Phú Thọ, Ủy viên Hội đồng Quản lý Quỹ.
- Ths. Nguyễn Thị Hoài Nga – Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến Bệnh viện K, Phó Giám đốc Quỹ.
- TS. Phạm Xuân Dũng – Giám đốc Bệnh viện Ung bướu TP HCM, Phó Giám đốc Quỹ, Phó Giám đốc Chi nhánh Quỹ tại TP. Hồ Chí Minh.
- ThS. Nguyễn Bá Tĩnh – Trưởng phòng CTXH kiêm Trưởng phòng Quản lý chất lượng Bệnh viện K, Phó Giám đốc Quỹ, Ủy viên Hội đồng Quản lý Quỹ

2. Ban kiểm soát

3. Ban Kế hoạch Tài chính 

4. Ban Hợp tác Quốc Tế  

5. Ban Truyền thông  

6. Ban Thẩm định  

7. Ban Vận động công tác xã hội  

8. Ban Khoa học và Đào tạo  

9. Văn phòng Quỹ

10. Văn phòng chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh

Văn Phòng Quỹ chi nhánh TP.HCM đặt tại Bệnh viện Ung bướu TP.HCM

Địa chỉ: Số 3 đường Nơ Trang Long, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

Lãnh đạo Quỹ Chi nhánh TP.HCM

- BSCKII. Lê Hoàng Minh – Phó Chủ tịch Quỹ, Giám đốc Chi nhánh Quỹ tại TP Hồ Chí Minh.

- TS. Phạm Xuân Dũng – Giám đốc Bệnh viện Ung bướu TP HCM, Phó Giám đốc Quỹ, Phó Giám đốc Chi nhánh Quỹ tại TP. Hồ Chí Minh.

11.  Văn phòng Chi nhánh Quỹ tại Huế

Văn Phòng Quỹ chi nhánh Huế đặt tại Bệnh viện Trung ương Huế

Địa chỉ: 16 Lê Lợi, Phường Vĩnh Ninh, TP. Huế, Thừa thiên Huế.

Lãnh đạo Quỹ Chi nhánh Huế

- GS.TS Phạm Như Hiệp - Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế, Ủy viên Hội đồng quản lý Quỹ

- Bác sĩ Hoàng Trọng Thông, Phó Giám đốc Chi nhánh Quỹ tại Huế.

12. .Văn phòng Chi nhánh Quỹ tại tỉnh Phú Thọ

Văn Phòng Quỹ chi nhánh Phú Thọ đặt tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ

Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, Phường Tân Dân, Việt Trì, Phú Thọ

Lãnh đạo Quỹ Chi nhánh tỉnh Phú Thọ

- TS. Nguyễn Huy Ngọc, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Phú Thọ, Ủy viên Hội đồng quản lý Quỹ

- BS.CKII Hoàng Xuân Đoài, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, Giám đốc Chi nhánh Phú Thọ

- Ths.Bs. Nguyễn Văn Thư - Giám đốc Trung Ung bướu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, Phó Giám đốc chi nhánh Phú Thọ.

13. .Văn phòng Chi nhánh Quỹ tại tỉnh Cần Thơ

Văn Phòng Quỹ chi nhánh Cần Thơ đặt tại Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ

Địa chỉ: Số 4 Châu Văn Liêm, P. An Lạc, Ninh Kiều, Cần Thơ

Lãnh đạo Quỹ Chi nhánh tỉnh Cần Thơ

- TS.BS Võ Văn Kha - Phó Giám đốc Bệnh viện UB Cần Thơ, Giám đốc Quỹ Chi nhánh Cần Thơ.

Địa chỉ: Tầng 5 - Nhà D, 43 Quán Sứ, Hoàn Kiếm, Hà Nội | Hotline: 091 393 6658 | Tel : 04 6680 6969 | Fax: 04 3978 5596