QUỸ HỖ TRỢ BỆNH NHÂN UNG THƯ - NGÀY MAI TƯƠI SÁNG

Supportive Fund for Cancer Patients - Bright Future

Cơ cấu tổ chức

1. Hội đồng quản lý Quỹ gồm:

- TS. Nguyễn Quốc Triệu – Trưởng ban chăm sóc và bảo vệ sức khỏe Trung ương, Chủ tịch danh dự Quỹ.
- PGS.TS. Nguyễn Thị Xuyên – Chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam, Chủ tịch Quỹ.
- GS.TS. Nguyễn Bá Đức – Phó Chủ tịch Hội Ung thư Việt Nam, Phó Chủ tịch Quỹ.
- PGS.TS. Bùi Diệu – Phó Chủ tịch thường trực Quỹ.
- BSCKII. Lê Hoàng Minh – Phó Chủ tịch Quỹ, Giám đốc Chi nhánh Quỹ tại thành phố Hồ Chí Minh.
- PGS.TS. Trần Văn Thuấn – Giám đốc Bệnh viện K, Viện trưởng Viện nghiên cứu Phòng chống Ung thư, Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc Quỹ.
- GS.TS.Mai Trọng Khoa – Phó Chủ tịch Quỹ.
- Ông Ngô Chí Dũng – Tổng giám đốc Công ty dược phẩm ECO, Phó Chủ tịch Quỹ.
- GS.TS Bùi Đức Phú - Ủy viên Hội đồng Quản lý Quỹ.
- PGS.TS Lê Văn Quảng -  Phó Giám đốc Bệnh viện K, Ủy viên Hội đồng Quản lý Quỹ.
- PGS. TS Trần Thị Giáng Hương – Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế - Bộ Y tế, Ủy viên Hội đồng Quản lý Quỹ.
- TS. Trần Quý Tường – Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin – Bộ Y tế, Ủy viên Hội đồng Quản lý Quỹ.
- PGS.TS Nguyễn Tuấn Hưng – Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ Y tế, Ủy viên Hội đồng Quản lý Quỹ.
- TS.BS Nguyễn Tiến Quang – Phó Giám đốc Bệnh viện K, Trưởng Ban thẩm định, Ủy viên Hội đồng Quản lý Quỹ.
- BS Đặng Thế Căn - Ủy viên Hội động Quản lý Quỹ
- BSCKII Nguyễn Út – Giám đôc Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng, Ủy viên Hội đồng Quản lý Quỹ
- ThS Nguyễn Đình Anh - Ủy viên Hội đồng Quản lý Quỹ
- TS. Nguyễn Huy Ngọc – Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, Ủy viên Hội đồng Quản lý Quỹ.
- Ths. Nguyễn Thị Hoài Nga – Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến Bệnh viện K, Phó Giám đốc Quỹ.
- TS. Phạm Xuân Dũng – Giám đốc Bệnh viện Ung bướu TP HCM, Phó Giám đốc Quỹ, Phó Giám đốc Chi nhánh Quỹ tại TP. Hồ Chí Minh.
- TS. Trần Đức Long - Ủy viên Hội đồng Quản lý Quỹ
- PGS.TS. Trần Thanh Hương – Phó Trưởng bộ môn Y đức – Y xã hội học, Trường Đại học Y Hà Nội, Phó Giám đốc Quỹ, Ủy viên Hội đồng Quản lý Quỹ
- ThS. Nguyễn Bá Tĩnh – Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, Phó Giám đốc Quỹ, Ủy viên Hội đồng Quản lý Quỹ

 

2. Ban kiểm soát

 

 

3. Ban Kế hoạch Tài chính

 

 

 

 

4. Ban Hợp tác Quốc Tế

 

 

 

 

5. Ban Truyền thông

 

 

 

 

6. Ban Thẩm định

 

 

 

 

7. Ban Vận động công tác xã hội

 

 

 

 

8. Ban Khoa học và Đào tạo

 

 

 

9. Văn phòng Quỹ

10. Văn phòng chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh

- BSCKII. Lê Hoàng Minh – Giám đốc Bệnh viện Ung bướu TP.HCM, Phó Chủ tịch Quỹ, Giám đốc Chi nhánh Quỹ tại TP Hồ Chí Minh.

- TS. Phạm Xuân Dũng – Phó Giám đốc Bệnh viện Ung bướu TP HCM, Phó Giám đốc Quỹ, Phó Giám đốc Chi nhánh Quỹ tại TP. Hồ Chí Minh.

11.  Văn phòng Chi nhánh Quỹ tại Huế

- Bác sĩ Hoàng Trọng Thông, Phó Giám đốc Chi nhánh Quỹ tại Huế.

12. .Văn phòng Chi nhánh Quỹ tại tỉnh Phú Thọ

- TS. Nguyễn Huy Ngọc, Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ, Giám đốc Chi nhánh Quỹ tại tỉnh Phú Thọ

Địa chỉ: Tầng 5 - Nhà D, 43 Quán Sứ, Hoàn Kiếm, Hà Nội | Hotline: 091 393 6658 | Tel : 04 6680 6969 | Fax: 04 3978 5596